Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

6. Arystofanes, Plutos 581–586

Bieda się przechwala w agonie z Chremylosem:

581Πε. ἀλλ' ὦ Κρονικαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς ϕρένας ἄμϕω,

582 ὁ Ζεὺς δήπου πένεται, καὶ τοῦτ' ἤδη ϕανερῶς σε διδάξω.

583 εἰ γὰρ ἐπλούτει, πῶς ἂν ποιῶν τὸν ᾿Ολυμπικὸν αὐτὸς ἀγῶνα

584 ἵνα τοὺς ῞Ελληνας ἅπαντας ἀεὶ δι' ἔτους πέμπτου ξυναγείρει,

585 ἀνεκήρυττεν τῶν ἀσκητῶν τοὺς νικῶντας στεϕανώσας

586 κοτίνου στεϕάνῳ; καίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, εἴπερ ἐπλούτει.

1.

ὁ Ζεὺς δήπου πένεται (582)

~ Ζεύς πλοῦτός ἐστι

~ Zeus jest bogaty

1., 2., R2.2.4

2.

τοὺς νικῶντας στεϕανώσας κοτίνου στεϕάνῳ (585–6)

~ Ζεύς χρυσῷ στεϕανοῖ τοὺς νικῶντας

~ Zeus złotem nagradza zwycięzców igrzysk olimpijskich

Zał.

3.

καίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, εἴπερ ἐπλούτει (586)

Ζεύς πλοῦτός ἐστι → Ζεύς χρυσῷ στεϕανοῖ τοὺς νικῶντας

Zeus jest bogaty → Zeus złotem nagradza zwycięzców igrzysk olimpijskich

Zał.

(Ławińska-Tyszkowska)

BIEDA

Stare głupie przesądy, jeszcze z czasów Kronosa, zalepiają wam rozum jak ropa.

I Zeus również jest biedny — to także wam łatwo zaraz jasno tu udowodnię:

Bo jeśli bogaty jest, czemuż to zawsze, gdy igrzyska w Olimpii urządza

Co cztery lata i wszystkich Hellenów gromadzi tam na zawody,

Uroczyście nagradza zwycięskich sportowców wieńcami z dzikiej oliwki?

Przecież złotem by raczej nagradzał ich wszystkich, gdyby miał je naprawdę, jak mówisz.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.