Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

72. Platon, Alkibiades I 116b2–10

Fortuny gromadzą ci, co pięknie żyją.

Sokrates, Alkibiades:

116b2ΣΩ. ῎Ετι τοίνυν καὶ ὧδε σκέψαι. ὅστις καλῶς πράττει, 3οὐχὶ καὶ εὖ πράττει;

4ΑΛ. Ναί.

5ΣΩ. Οἱ δ' εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες;

6ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ;

7ΣΩ. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι' ἀγαϑῶν κτῆσιν;

8ΑΛ. Μάλιστα.

9ΣΩ. Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν;

10ΑΛ. Ναί.

1.

ὅστις καλῶς πράττει, […] εὖ πράττει (116b2–3)

καλῶς πράττων ⊆ εὖ πράττων

pięknie żyjący ⊆ dobrze żyjący

Zał.

2.

Οἱ δ' εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες (116b5)

εὖ πράττων ⊆ εὐδαίμων

dobrze żyjący ⊆ szczęśliwy

Zał.

3.

Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι' ἀγαϑῶν κτῆσιν (116b7)

εὐδαίμων ⊆ ἀγαϑῶν κτῶμενος

szczęśliwy ⊆ gromadzący dobra

Zał.

4.

Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν (119b9)

καλῶς πράττων ⊆ ἀγαϑῶν κτῶμενος

pięknie żyjący ⊆ gromadzący dobra

1., 2., 3., R1.1.1.3

(Regner)

Sokrates: Poza tym weź pod uwagę i to: Jeżeli ktoś postępuje pięknie, to czy nie postępuje również dobrze?

Alkibiades: Oczywiście.

Sokrates: Czy ci, którzy postępują dobrze, nie są szczęśliwi?

Alkibiades: Jakżeby nie?

Sokrates: Czy nie są szczęśliwi dzięki posiadaniu dóbr?

Alkibiades: Jak najbardziej.

Sokrates: Dochodzą zaś do nich przez uczciwe i szlachetne postępowanie?

Alkibiades: Tak


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.