Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

39. Platon, Fedon 104d4–e3

Dowód pomocniczy w dowodzie nieśmiertelności duszy: jeżeli coś (np. trójka) jest ze swej istoty nośnikiem jakiejś cechy (tu: nieparzystość — cecha istotna trójki), to nie może ono przyjąć przeciwieństwa tejże cechy (tu: parzystość — trójka, która nie może stać się parzysta). Pomoże to udowodnić później, że dusza, będąc ze swej istoty nośnikiem życia, nie może przyjąć śmierci.

Sokrates, Kebes:

104d4Πῶς λέγεις;

5῞Ωσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν 6τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἶναι 7ἀλλὰ καὶ περιττοῖς.

8Πάνυ γε.

9᾿Επὶ τὸ τοιοῦτον δή, ϕαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ 10μορϕῇ ἣ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται οὐδέποτ' ἂν ἔλϑοι.

11Οὐ γάρ.

12Εἰργάζετο δέ γε ἡ περιττή;

13Ναί.

14᾿Εναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου;

15Ναί.

e1᾿Επὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε ἥξει.

2Οὐ δῆτα.

3῎Αμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία.

1.

ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς […] εἶναι (104d5–6) περιττοῖς (104d7)

τρία ⊆ περιττόν

potrójne ⊆ nieparzyste

Zał.

2.

ἡ περτιττή (104d12) ἐναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου (104d14)

περιττόν ∥ ἄρτιον

nieparzyste ∥ parzyste

Zał.

3.

῎Αμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία (104e2)

τρία ∥ ἄρτιον

potrójne ∥ parzyste

1., 2., R1.2.4.1

(Legutko)

„Co masz na myśli?”

„To, co przed chwilą powiedziałem. Wiesz wszak, że co znajdzie się pod panowaniem idei trójki, musi być nie tylko trójką, ale i nieparzystym”.

„Istotnie”.

„Powiemy więc, że w takie rzeczy nigdy nie wejdzie idea przeciwna owej formie, która to sprawia”.

„Nigdy”.

„A sprawiła to forma nieparzystego”.

„Tak”.

„A przeciwieństwem jej jest forma parzystego?”

„Tak”.

„A w trójkę idea parzystego nigdy nie wejdzie?”

„Skądże”.

„Trójka zatem nie ma udziału w nieparzystym”.

(Jowett)

What do you mean?

I mean, as I was just now saying, and have no need to repeat to you, that those things which are possessed by the number three must not only be three in number, but must also be odd.

Quite true.

And on this oddness, of which the number three has the impress, the opposite idea will never intrude?

No.

And this impress was given by the odd principle?

Yes.

And to the odd is opposed the even?

True.

Then the idea of the even number will never arrive at three?

No.

Then three has no part in the even?

None.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.