Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

82. Platon, Charmides 159d4–12

Sokrates dowodzi Krytiaszowi, że rozwaga nie wiąże się ze spokojem.

Sokrates, Krytiasz:

159d4Φαίνεται ἄρα ἡμῖν, ἔϕην ἐγώ, κατά γε τὸ σῶμα οὐ τὸ 5ἡσύχιον, ἀλλὰ τὸ τάχιστον καὶ ὀξύτατον κάλλιστον ὄν. 6ἦ γάρ;

7Πάνυ γε.

8῾Η δέ γε σωϕροσύνη καλόν τι ἦν;

9Ναί.

10Οὐ τοίνυν κατά γε τὸ σῶμα ἡ ἡσυχιότης ἂν ἀλλ' ἡ 11ταχυτὴς σωϕρονέστερον εἴη, ἐπειδὴ καλὸν ἡ σωϕροσύνη.

12῎Εοικεν, ἔϕη.

1.

οὐ τὸ ἡσύχιον […] κάλλιστον ὄν (159d4–5)

ἡσυχιότης ⊈ καλόν

spokój ⊈ piękne

Zał.

2.

῾Η […] σωϕροσύνη καλόν τι ἦν (159d8)

σωϕροσύνη ⊆ καλόν

rozwaga ⊆ piękne

Zał.

3.

Οὐ […] ἡ ἡσυχιότης ἂν […] σωϕρονέστερον εἴη (159d10–11)

ἡσυχιότης ⊈ σωϕροσύνη

spokój ⊈ rozwaga

1., 2., R1.2.5.2

(Witwicki)

— Więc nam się wydaje — powiedziałem — że przynajmniej co do ciała to nie: spokój, tylko jak największa szybkość i ostrość jest czymś najpiękniejszym. Czy tak?

— Tak jest.

— A rozwaga to coś pięknego?

— Tak.

— Zatem, przynajmniej co do ciała, to nie spokój, ale szybkość będzie raczej wyższym stopniem rozwagi, skoro czymś pięknym jest rozwaga.

— Zdaje się, że tak — powiada.

(Jowett)

Then, I said, in all bodily actions, not quietness, but the greatest agility and quickness, is noblest and best?

Yes, certainly.

And is temperance a good?

Yes.

Then, in reference to the body, not quietness, but quickness will be the higher degree of temperance, if temperance is a good?

True, he said.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.