Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

150. Platon, Timajos 29d7–e3

Stwórca stworzył świat na swoje podobieństwo.

Fragment wykładu Timajosa:

29d7Λέγωμεν δὴ δι' ἥντινα αἰτίαν γένεσιν καὶ τὸ πᾶν e1τόδε ὁ συνιστὰς συνέστησεν.

ἀγαϑὸς ἦν,

ἀγαϑῷ δὲ οὐδεὶς 2περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται ϕϑόνος·

τούτου δ' ἐκτὸς 3ὢν πάντα ὅτι μάλιστα ἐβουλήϑη γενέσϑαι παραπλήσια ἑαυτῷ.

1.

ὁ συνιστὰς […] ἀγαϑὸς ἦν (29e1)

συνιστάς ⊆ ἀγαϑός

stwórca ⊆ dobry

Zał.

2.

ἀγαϑῷ […] οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται ϕϑόνος (29e1–2)

ἀγαϑός ∥ ϕϑονοῦν

dobry ∥ zazdrosny

Zał.

3.

τούτου […] ἐκτὸς ὢν (29e2–3)

συνιστάς ∥ ϕϑονοῦν

stwórca ∥ zazdrosny

1., 2., R1.2.4.1

(Siwek)

Próbujmy wytłumaczyć, dlaczego Stwórca sprawił, że i ten świat się narodził.

Odpowiadamy: był dobry!

A kto jest dobry, nie odczuwa nigdy żadnej zazdrości wobec nikogo.

Wolny zatem od niej bardzo pragnął, aby wszystko było, ile możności, podobne do niego.

(Jowett)

Let me tell you then why the creator made this world of generation.

He was good,

and the good can never have any jealousy of anything.

And being free from jealousy, he desired that all things should be as like himself as they could be.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.