Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

15. Hipokrates, Sztuka V

Dowód istnienia sztuki (umiejętności) z istnienia błędów: jeżeli coś można zastosować niewłaściwie, to istnieje jakieś właściwe stosowanie, zgodne ze sztuką.

Vκαὶ ἔστιν οὐδὲν ἧσσον τὰ ἁμαρτηϑέντα τῶν ὠϕελησάντων μαρτύρια τῇ τέχνῃ ἐς τὸ εἶναι· τὰ μὲν γὰρ ὠϕελήσαντα τῷ ὀρϑῶς προσενεχϑῆναι ὠϕέλησαν, τὰ δὲ βλάψαντα τῷ μηκέτι ὀρϑῶς προσενεχϑῆναι ἔβλαψαν. καίτοι ὅπου τό τε ὀρϑὸν καὶ τὸ μὴ ὀρϑὸν ὅρον ἔχει ἑκάτερον, πῶς τοῦτο οὐκ ἂν τέχνη εἴη; τοῦτο γὰρ ἔγωγέ ϕημι ἀτεχνίην εἶναι, ὅπου μήτε ὀρϑὸν ἔνι μηδὲν μήτε οὐκ ὀρϑόν· ὅπου δὲ τούτων ἔνεστιν ἑκάτερον, οὐκέτι ἂν τοῦτο ἔργον ἀτεχνίης εἴη.

1.

ἔστιν […] τὰ ἁμαρτηϑέντα […] μαρτύρια τῇ τέχνῃ ἐς τὸ εἶναι (V)

ἀμάρτημα ⊆ μαρτύριον τῇ τέχνῃ ἐς τὸ εἶναι

błąd ⊆ świadectwo istnienia sztuki

2., 3., 4., R1.1.1.3

[2.

ἀμάρτημα ⊆ βλάψαν

błąd ⊆ szkodliwe

Zał.]

3.

τὰ […] βλάψαντα τῷ μηκέτι ὀρϑῶς προσενεχϑῆναι ἔβλαψαν (V)

βλάψαν ⊆ μὴ ὀρϑῶς προσενεχϑέν

szkodliwe ⊆ niewłaściwie stosowane

Zał.

4.

καίτοι ὅπου τό τε ὀρϑὸν καὶ τὸ μὴ ὀρϑὸν ὅρον ἔχει ἑκάτερον, πῶς τοῦτο οὐκ ἂν τέχνη εἴη; (V)

μὴ ὀρϑῶς προσενεχϑέν ⊆ μαρτύριον τῇ τέχνῃ ἐς τὸ εἶναι

niewłaściwie stosowane ⊆ świadectwo istnienia sztuki

Zał.

(Loeb)

Again, mistakes, no less than benefits, witness to the existence of the art; for what benefited did so because correctly administered, and what harmed did so because incorrectly administered. Now where correctness and incorrectness each have a defined limit, surely there must be an art. For absence of art I take to be absence of correctness and of incorrectness; but where both are present art cannot be absent.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.