Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

56. Platon, Parmenides 145e1–6

Jedno jest w czymś innym (nie samo w sobie), ponieważ jest całością.

Parmenides, Arystoteles:

145e1Οὐκοῦν μηδαμοῦ μὲν ὂν οὐδὲν ἂν εἴη, 2ὅλον δὲ ὄν, ἐπειδὴ οὐκ ἐν αὑτῷ ἐστιν, ἀνάγκη ἐν ἄλλῳ 3εἶναι;

Πάνυ γε.

῟Ηι μὲν ἄρα τὸ ἓν ὅλον, ἐν ἄλλῳ ἐστίν· 4ᾗ δὲ τὰ πάντα μέρη ὄντα τυγχάνει, αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ· καὶ 5οὕτω τὸ ἓν ἀνάγκη αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ εἶναι καὶ ἐν ἑτέρῳ.

6᾿Ανάγκη.

1.

ὅλον […] ἀνάγκη ἐν ἄλλῳ εἶναι (145e2–3)

ὅλον ⊆ ἐν ἄλλῳ ὄν

całość ⊆ będące w czymś innym

Zał.

2.

῟Ηι […] τὸ ἓν ὅλον, ἐν ἄλλῳ ἐστίν (145e3)

ἕν ⊆ ὅλον → ἕν ⊆ ἐν ἄλλῳ ὄν

jedno ⊆ całość → jedno ⊆ będące w czymś innym

1., R3.1.1

(Witwicki)

— Nieprawdaż; gdyby nie istniała nigdzie, byłaby niczym, a skoro istnieje całość, to musi istnieć w czymś innym, skoro nie istnieje w sobie samej.

— Tak jest.

— Więc o ile „Jedno” jest całością, to istnieje w czymś innym. A o ile są to tylko wszystkie części, to istnieje samo w sobie. I w ten sposób „Jedno” musi istnieć i samo w sobie, i w czymś innym.

— Koniecznie.

(Jowett)

If it were nowhere, it would be nothing; but being a whole, and not being in itself, it must be in another.

Very true.

The one then, regarded as a whole, is in another, but regarded as being all its parts, is in itself; and therefore the one must be itself in itself and also in another.

Certainly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.