Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

159. Platon, Prawa IX 860d5–9

Niesprawiedliwi są takimi nie z własnej woli.

Ateńczyk (w rozmowie z Kleiniaszem):

860d5ΑΘ. ῾Ως ὁ μὲν ἄδικός που κακός,

ὁ δὲ κακὸς ἄκων τοιοῦτος.

6ἀκουσίως δὲ ἑκούσιον οὐκ ἔχει πράττεσϑαί ποτε λόγον·

ἄκων 7οὖν ἐκείνῳ ϕαίνοιτ' ἂν ἀδικεῖν ὁ ἀδικῶν

τῷ τὴν ἀδικίαν 8ἀκοῦσιον τιϑεμέῳ,

καὶ δὴ καὶ νῦν ὁμολογητέον ἐμοί·

9σύμϕημι γὰρ ἄκοντας ἀδικεῖν πάντας.

1.

ὁ μὲν ἄδικός που κακός (860d5)

ἄδικος ⊆ κακός

niesprawiedliwy ⊆ zły

Zał.

2.

ὁ δὲ κακὸς ἄκων τοιοῦτος (860d5)

κακός ⊆ ἄκων

zły ⊆ niedobrowolny

Zał.

3.

ἄκων οὖν ἐκείνῳ ϕαίνοιτ' ἂν ἀδικεῖν ὁ ἀδικῶν (860d6–7)

ἄδικος ⊆ ἄκων

niesprawiedliwy ⊆ niedobrowolny

1., 2., R1.1.1.1

(Maykowska)

Ateńczyk Że każdy, kto się dopuszcza jakiejś niesprawiedliwości, jest złym człowiekiem,

ale że zły człowiek niedobrowolnie jest niesprawiedliwy.

Żeby zaś niedobrowolnie popełniać czyny dobrowolne, pomyśleć się nie daje.

Więc że niedobrowolne są niesprawiedliwe czyny niesprawiedliwego człowieka,

jasne być musi dla tego, kto uznał, że niesprawiedliwość jest czymś niedobrowolnym.

I ja też muszę teraz zgodzić się na to.

Przyznaję bowiem, że wszyscy, którzy popełniają czyny niesprawiedliwe, popełniają je niedobrowolnie.

(Jowett)

Ath. That the unjust man may be bad,

but that he is bad against his will.

Now that an action which is voluntary should be done involuntarily is a contradiction;

wherefore he who maintains that injustice is involuntary

will deem that the unjust does injustice involuntarily.

I too admit that all men do injustice involuntarily.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.