Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

12. Herodot, Dzieje VII, 11,1–2

Powyższym planom przeciwstawił się stryj Kserksesa, Artabanos. Król mu odpowiada:

VII, 11,1ἐγὼ δὲ καὶ ἄνευ σέο ὅσα περ εἶπα ἐπιτελέα ποιήσω. 2μὴ γὰρ εἴην ἐκ Δαρείου […] γεγονώς, μὴ τιμωρησάμενος ᾿Αϑηναίους […].

1.

ἐγὼ […] ὅσα περ εἶπα ἐπιτελέα ποιήσω (VII, 11,1)

Ξέρξης τιμωρήσεται ᾿Αϑηναίους

Kserkses zemści się na Ateńczykach

2., 3., R2.2.7

2.

μὴ […] εἴην ἐκ Δαρείου […] γεγονώς, μὴ τιμωρησάμενος ᾿Αϑηναίους (VII, 11,2)

~ Ξέρξης τιμωρήσεται ᾿Αϑηναίους → ~ Ξέρξης ἐκ Δαρείου γεγονώς ἐστι

~ Kserkses zemści się na Ateńczykach → ~ Kserkses jest potomkiem Dariusza

Zał.

[3.

Ξέρξης ἐκ Δαρείου γεγονώς ἐστι

Kserkses jest potomkiem Dariusza

Fakt]

(Hammer)

[…] ja i bez ciebie wykonam wszystko, co powiedziałem. Nie pochodziłbym bowiem od Dariusza […] gdybym nie zemścił się na Ateńczykach.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.