Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

302. Pseudo-Platon, Syzyf 389d5–e2

Sokrates definiuje przy pomocy Syzyfa pojęcie obradowania. Syzyf stawia hipotezę, że jest to pewne badanie. Sokrates pokazuje, że hipoteza jest błędna.

Sokrates, Syzyf:

389d5ΣΩ. ῏Η καὶ περὶ τῶν ἄλλων οὖν ἁπάντων οὕτως ἀξιοῖς ἔχειν, 6περὶ ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, μὴ εἰδέναι μηδὲ βουλεύεσϑαί 7πω δυνατὸν τῷ μὴ ἐπισταμένῳ περὶ αὐτῶν;

ΣΙ. ῎Εγωγε.

8ΣΩ. ᾿Αλλὰ ζητεῖν περὶ ὧν ἄν τις μὴ ἐπιστήμων ᾖ. ἦ γάρ;

e1ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

ΣΩ. Τὸ μὲν αὐτὸ ἄρα οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ 2ζητεῖν τᾦ βουλεύεσϑαι.

1.

περὶ ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, μὴ […] βουλεύεσϑαί πω δυνατὸν (389d6–7)

βουλεύεσϑαι ∥ δυνατὸν μὴ ἐπιστάμενον ὤν

obradować ∥ można nie wiedząc

Zał.

2.

ἀλλὰ ζητεῖν περὶ ὧν ἄν τις μὴ ἐπιστήμων ᾖ (389d8)

ζητεῖν ⊆ δυνατὸν μὴ ἐπιστάμενον ὤν

badać ⊆ można nie wiedząc

Zał.

3.

Τὸ μὲν αὐτὸ ἄρα οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ ζητεῖν τᾦ βουλεύεσϑαι (389e1–2)

βουλεύεσϑαι ≠ ζητεῖν

obradować ≠ badać

1., 2., R1.3.7.2

(Regner)

Sokrates: Czy więc nie sądzisz, że również gdy idzie o wszystkie inne umiejętności, ten, kto by nie był z nimi obeznany, aniby nie mógł wiedzieć, ani w ogóle — jako nieobeznany — radzić o nich.

Syzyf: Oczywiście.

Sokrates: Jednakże badać może ktoś te rzeczy, których nie zna. Czy nie tak?

Syzyf: Z całą pewnością tak.

Sokrates: Ponadto więc badać nie mogłoby znaczyć tyle, co obradować.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.