Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

303. Pseudo-Platon, Syzyf 390d6–e8

Sokrates sofistycznie pokazuje niemożliwość obradowania.

Sokrates, Syzyf:

390d6ΣΩ. Εἰπὲ δή μοι· οὐχ ἅπαντες οἵ τε εὖ βουλευόμενοι καὶ 7οἱ κακῶς περὶ μελλόντων τινῶν ἔσεσϑαι βουλεύονται;

8ΣΙ. Πάνυ γε.

ΣΩ. ῎Αλλο τι οὖν ἢ τὰ μέλλοντα οὔπω ἐστίν;

9ΣΙ. Οὐ γὰρ δή.

ΣΩ. Εἰ γὰρ εἴη, οὐκ ἂν ἔτι δήπου μέλλοι e1ἔσεσϑαι, ἀλλ' εἴη ἂν ἤδη. ἦ γάρ;

ΣΙ. Ναί.

ΣΩ. Οὐκοῦν 2εἰ μήπω ἐστίν, οὕτως οὐδὲ γέγονε τὰ μὴ ὄντα;

ΣΙ. Οὐ γάρ.

3ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μήπω μηδὲ γέγονεν, οὔπω οὐδὲ ϕύσιν ἔχει 4οὐδεμίαν αὐτῶν;

ΣΙ. Οὐ γὰρ οὖν.

ΣΩ. ῎Αλλο τι οὖν ἢ οἵ 5τε εὖ βουλευόμενοι καὶ οἱ κακῶς ἅπαντες βουλεύονται περὶ 6πραγμάτων οὔτε ὄντων οὔτε γεγενημένων οὔτε ϕύσιν 7οὐδεμίαν ἐχόντων, ὅταν περὶ τῶν μελλόντων βουλεύωνται;

8ΣΙ. Φαίνονταί γε.

1.

ἅπαντες […] βουλευόμενοι […] περὶ μελλόντων τινῶν ἔσεσϑαι βουλεύονται (390d6–7)

περί τινος βουλευόμενοι βουλευόμενοι ⊆ μέλλοντα ἔσεσϑαι

przedmiot obradowania ⊆ mające zaistnieć

Zał.

2.

τὰ μέλλοντα οὔπω ἐστίν (390d8)

μέλλοντα ἔσεσϑαι ∥ ὄντα

mające zaistnieć ∥ istniejące

3., R1.1.3

3.

εἰ γὰρ εἴη, οὐκ ἂν ἔτι δήπου μέλλοι ἔσεσϑαι (390d9–e1)

ὄντα ∥ μέλλοντα ἔσεσϑαι

istniejące ∥ mające zaistnieć

Zał.

4.

εἰ μήπω ἐστίν […] οὐδὲ γέγονε (390e2)

¬ ὄντα ∥ γεγονότα

¬ istniejące ∥ powstałe

Zał.

5.

εἰ μήπω μηδὲ γέγονεν […] οὐδὲ ϕύσιν ἔχει οὐδεμίαν αὐτῶν (390e3–4)

¬ γεγονότα ∥ ϕύσιν ἔχοντα

¬ powstałe ∥ mające naturę

Zał.

6.

οἵ […] βουλευόμενοι […] ἅπαντες βουλεύονται περὶ πραγμάτων […] οὔ […] ϕύσιν οὐδεμίαν ἐχόντων (390e4–7)

περί τινος βουλευόμενοι βουλευόμενοι ⊆ ¬ ϕύσιν ἔχοντα

przedmiot obradowania ⊆ ¬ mające naturę

1., 2., 3., 4., R1.3.5.11

(Regner)

Sokrates: No, to mi powiedz: Czy wszyscy, i ci, którzy radzą wybornie, i ci, którzy licho, radzą o pewnych rzeczach, które mają zaistnieć.

Syzyf: Z całą pewnością.

Sokrates: Czyżby więc rzeczy przyszłe już istniały?

Syzyf: No, jeszcze nie.

Sokrates: Bo gdyby istniały, to by nie miały dopiero zaistnieć, lecz byłyby już teraz. Nieprawdaż?

Syzyf: Tak.

Sokrates: A więc jeżeli jeszcze nie istnieją, to rzeczy nie istniejące nie powstały.

Syzyf: No, bo nie.

Sokrates: A więc jeżeli jeszcze nawet nie powstały, to one nie mają jeszcze żadnej natury.

Syzyf: Rzeczywiście nie.

Sokrates: Czyżby więc i ci, którzy radzą wybornie, i ci, którzy radzą licho, wszyscy obradują o rzeczach, które ani nie istnieją, ani nie powstały, ani nie mają żadnej natury, ponieważ oni by obradowali o rzeczach przyszłych.

Syzyf: Tak się przynajmniej wydaje.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.