Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

304. Pseudo-Platon, Eryksjasz 393c2–4 & 393e5–394a5

Sokrates referuje, jak to przekonywał Eryksjasza i Erasistratosa, że mądrość jest największym bogactwem.

Sokrates, Eryksjasz (w drugiej części zaczyna Eryksjasz):

393c2Νυνὶ μὲν ἄρα 3ϕαίνεται οὗτος ἡμῖν ὢν πλουσιώτατος, ὅστις πλείστου ἄξια 4κέκτηται;

Ναί, ἔϕη.

[…]

393e5᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, εὐδαιμονία 6πλείστου ἄξιον ἀνϑρώπῳ εἶναι.

Καὶ οὐ κακῶς γ', ἔϕην ἐγώ· 7ἀλλ' ἆρά γε τούτους ἂν τῶν ἀνϑρώπων εὐδαιμονεστάτους 8ἡγησαίμεϑα εἶναι, οἵτινες μάλιστα εὖ πράττοιεν;

᾿Εμοὶ γοῦν 9δοκοῦσιν.

Οὐκοῦν ἂν οὗτοι ἄριστα πράττοιεν, ὅσοιπερ καὶ 10ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν περὶ σϕᾶς αὐτοὺς καὶ περὶ τοὺς 11ἄλλους ἀνϑρώπους, τὰ δὲ πλεῖστα κατορϑοῖεν;

Πάνυ γε.

12Οὐκοῦν οἱ ἐπιστάμενοι τὰ κακὰ καὶ τὰ ἀγαϑά, καὶ ὅσα 394a1πρακτέα καὶ ὅσα μή, οὗτοι ἂν ὀρϑότατα πράττοιεν καὶ 2ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν;

Συνεδόκει καὶ ταῦτα.

Νῦν ἄρα 3ἡμῖν ϕαίνονται οἱ αὐτοὶ ἄνδρες σοϕώτατοί τε καὶ ἄριστα 4πράττοντες καὶ εὐδαιμονέστατοι καὶ πλουσιώτατοι, εἴπερ ἄρα 5ἡ σοϕία τοῦ πλείστου ἄξιον κτῆμα ϕαίνεται.

Ναί.

1.

ϕαίνεται οὗτος ἡμῖν ὢν πλουσιώτατος, ὅστις πλείστου ἄξια κέκτηται (393c2–4)

πλουσιώτατοι = πλείστου ἄξια κεκτημένοι

najbogatsi = posiadający dobra o najwyższej wartości

Zał.

2.

᾿Εμοὶ […] δοκεῖ […] εὐδαιμονία πλείστου ἄξιον ἀνϑρώπῳ εἶναι (393e5–6)

πλείστου ἄξια κεκτημένοι = εὐδαιμονέστατοι

posiadający dobra o najwyższej wartości = najszczęśliwsi

Zał.

3.

τούτους ἂν τῶν ἀνϑρώπων εὐδαιμονεστάτους ἡγησαίμεϑα εἶναι, οἵτινες μάλιστα εὖ πράττοιεν (393e7–8)

εὐδαιμονέστατοι = μάλιστα εὖ πράττοντες

najszczęśliwsi = mający największe powodzenie

Zał.

4.

ἂν οὗτοι ἄριστα πράττοιεν, ὅσοιπερ καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν […] τὰ δὲ πλεῖστα κατορϑοῖεν (393e9–11)

μάλιστα εὖ πράττοντες = ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοντες ∩ πλεῖστα κατορϑούντες

mający największe powodzenie = ponoszący najmniej porażek ∩ odnoszący najwięcej sukcesów

Zał.

5.

οἱ ἐπιστάμενοι […] οὗτοι ἂν ὀρϑότατα πράττοιεν καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν (393e12–394a2)

σοϕώτατοι ⊆ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοντες ∩ πλεῖστα κατορϑούντες

najmędrsi ⊆ ponoszący najmniej porażek ∩ odnoszący najwięcej sukcesów

Zał.

6.

ϕαίνονται οἱ αὐτοὶ ἄνδρες σοϕώτατοί […] καὶ πλουσιώτατοι (394a3–4)

σοϕώτατοι ⊆ πλουσιώτατοι

najmęrsi ⊆ najbogatsi

1., 2., 3., 4., 5., R1.2.1.12

(Regner)

— „W takim razie więc okazuje się nam, że najbogatszy jest ten, kto posiadł dobra o najwyższej wartości”.

— „Tak”, on odpowiedział.

[…]

— „Wydaje mi się, Sokratesie, że dobrem najwyższej wartości jest dla człowieka szczęście”.

— „Całkiem nieźle mówisz — ja mu na to. — Czy jednak mielibyśmy doprawdy wierzyć, że najszczęśliwszymi z ludzi są ci, którym się wiedzie najlepiej?”

— „Tak mi się przynajmniej wydaje”.

— „Czy więc nie ci mają największe powodzenie, którzy, z jednej strony, popełniają mniej błędów czy to względem siebie samych, czy to względem innych ludzi, którym natomiast, z drugiej strony, najwięcej się udaje”.

— „Z całą pewnością”.

— „A czy nie jest tak, że ci, którzy wiedzą, co jest złe i co dobre, i co należy robić, czego zaś nie należy, osiągają to, co jest najlepsze, i najrzadziej popełniają błędy?”

— „Zgadzam się z tym”.

— „Teraz więc okazało się nam, że ci sami mężowie, którzy są najmędrsi, są również tymi, którym się najlepiej wiedzie, i tymi, którzy są najszczęśliwsi, i tymi, którzy są najbogatsi, skoro właśnie mądrość okazuje się skarbem najwyższej wartości”.

— „Tak”.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.