Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

305. Pseudo-Platon, Eryksjasz 398c5–d8

Sokrates opowiada, jak to relacjonował Eryksjaszowi, Kritiaszowi i Erasistratosowi rozmowę między sofistą Prodikosem z Keos a pewnym chłopcem, który zapytał Prodikosa, w jakim znaczeniu uważa bogactwo za coś złego, a w jakim za coś dobrego. Uzyskawszy odpowiedź chłopiec sprowadza ją do absurdu. W podanym fragmencie chłopiec podsumowuje.

Prodikos, chłopiec:

398c5Οὐκοῦν, ἔϕη, ἂν δοκεῖ σοι ἠλίϑιος 6εἶναι εἴ τις οἴοιτο τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος γραμματικὸς ἂν γενέ7σϑαι ἢ μουσικός, ἢ ἑτέραν τινὰ ἐπιστήμην λαβεῖν ἣν ἀνάγκη d1μαϑόντα παρ' ἑτέρου ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα κτήσασϑαι;

Συνέϕη 2καὶ ταῦτα.

Οὐκοῦν, ἔϕη τὸ μειράκιον, σύ, ὦ Πρόδικε, ὅταν 3εὔχῃ τοῖς ϑεοῖς εὖ πράττειν καὶ ἀγαϑά σοι εἶναι, τότε οὐδὲν 4ἕτερον εὔχῃ ἢ καλὸς κἀγαϑὸς γενέσϑαι, εἴπερ γε τοῖς μὲν 5καλοῖς κἀγαϑοῖς τῶν ἀνϑρώπων καὶ τὰ πράγματα τυγχάνει 6ἀγαϑὰ ὄντα, τοῖς δὲ ϕαύλοις μοχϑηρά. εἴπερ οὖν τυγχάνει 7ἡ ἀρετὴ διδακτὸς οὖσα, οὐδὲν ἕτερον ϕαίνοιο ἂν εὐχόμενος 8ἢ διδαχϑῆναι ἃ οὐκ ἐπίστασαι.

1.

δοκεῖ σοι ἠλίϑιος εἶναι εἴ τις οἴοιτο τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος […] τινὰ ἐπιστήμην λαβεῖν ἣν ἀνάγκη μαϑόντα (398c5–d1)

εὔχεσϑαι διδακτόν ⊆ ἠλιϑιότες

modlić się o to, czego trzeba się nauczyć ⊆ głupota

Zał.

2.

ὅταν εὔχῃ τοῖς ϑεοῖς εὖ πράττειν καὶ ἀγαϑά σοι εἶναι, τότε οὐδὲν ἕτερον εὔχῃ ἢ καλὸς κἀγαϑὸς γενέσϑαι (398d2–4)

εὔχεσϑαι εὖ πράττειν ⊆ εὔχεσϑαι καλὸς κἀγαϑὸς γενέσϑαι

modlić się o dobre prosperowanie ⊆ modlić się o bycie szlachetnym

3., R7.1

3.

τοῖς […] καλοῖς κἀγαϑοῖς […] καὶ τὰ πράγματα τυγχάνει ἀγαϑὰ ὄντα (398d4–6)

εὖ πράττειν ⊆ καλὸς κἀγαϑός εἶναι

dobre prosperowanie ⊆ bycie szlachetnym

Zał.

4.

ἡ ἀρετὴ διδακτὸς οὖσα (398d7)

ἀρετή ⊆ διδακτός

cnota ⊆ to, czego trzeba się nauczyć

Zał.

[5.

καλὸς κἀγαϑός εἶναι = ἀρετή

być szlachetnym = cnota

Zał.]

6.

οὐδὲν ἕτερον ϕαίνοιο ἂν εὐχόμενος ἢ διδαχϑῆναι ἃ οὐκ ἐπίστασαι (398d3–4)

εὔχεσϑαι εὖ πράττειν ⊆ ἠλιϑιότες

modlić się o dobre prosperowanie ⊆ głupota

1., 2., 4., 5., R7.30

Wniosek nie jest wyrażony wprost (ze względu na obraźliwość dla Prodikosa), ale zainsynuowany.

Można przyjąć, że drugi ustęp, najeżony okresami warunkowymi, nie jest podsumowaniem („skoro przyjęliśmy…, należy przyjąć…”), ale zawiera przesłanki Modus Ponens („jeśli…, to…”). Taka formalizacja znacznie jednak zaciemnia rozumowanie i jest chyba sprzeczna z intencją autora, który nie podawał ogólnych praw implikacyjnych, tylko przywoływał wcześniejsze ustalenia.

Można przy formalizacji także użyć zmiennych i stałych indywiduowych („ktoś”, „Prodikos”), to jednak znacznie by go zaciemniło.

(Regner)

— „Czy więc — powiada — nie wydaje ci się, że byłby głupcem ktoś taki, kto by mniemał, że modląc się do bogów mógłby stać się gramatykiem, muzykiem, lub zdobyć jakąś inną wiedzę, którą musi się nabywać już to pobierając naukę u kogoś innego, już to prowadząc samodzielne badania?”

Przyznał również to.

— „Wobec tego — powiedział chłopak — gdybyś ty, Prodikosie, modlił się do bogów o to, abyś miał powodzenie i dobra, wówczas byś się o nic innego nie modlił, jak o to abyś się stał szlachetnym, jeżeli rzeczywiście ludziom szlachetnym również rzeczy przypadają w udziale jako dobre, ludziom natomiast lichym jako złe. Jeżeli przeto cnota jest właśnie tym, czego się trzeba uczyć, to ty modląc się prosiłbyś, jak by się wydawało, nie o co innego, jak o to, abyś się wyuczył tego, czego nie umiesz”.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.