Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

306. Pseudo-Platon, Eryksjasz 400e10–401a7

Sokrates relacjonuje, jak to definiował z Eryksjaszem, Kritiaszem i Erasistratosem pojęcie mienia. Eryksjasz pokazuje, że podana przez Sokratesa etymologiczna definicja: mienie (chrēma) — używać (chrēsthai) jest zbyt szeroka. Prowadzi to do zawężenia definicji.

Sokrates, Eryksjasz:

400e10῞Οσα μὲν ἄρα τυγχάνει χρήσιμα 11ὄντα ἡμῖν, ταῦτα χρήματα· καὶ ὅσα δ' ἀχρεῖα, ταῦτα δ' οὐ 12χρήματα.

Πῶς οὖν, ἔϕη ὁ ᾿Ερυξίας ὑπολαβών, ὦ Σώκρατες; 401a1ἦ ἔστιν ὅτι χρώμεϑα πρὸς ἀλλήλους τῷ διαλέγεσϑαι καὶ τῷ 2βλάπτειν καὶ ἑτέροις πολλοῖς; ἆρα ἡμῖν ταῦτ' ἂν εἲη [τὰ] 3χρήματα; καὶ μὴν χρήσιμά γε ϕαίνεται ὄντα. οὐκ αὖ οὐδ' 4οὕτως ἐϕαίνετο ἡμῖν ὅτι ποτ' ἔστιν τὰ χρήματα. ὅτι μὲν γὰρ 5ἀνάγκη χρήσιμα εἶναι, ἐάνπερ μέλλῃ χρήματα ἔσεσϑαι, 6τοῦτο μὲν ἐκ πάντων ὡμολογεῖτο σχεδόν τι· ἀλλὰ ποῖα δὴ 7τῶν χρησίμων, ἐπειδή γε οὐ πάντα;

1.

τῷ διαλέγεσϑαι καὶ τῷ βλάπτειν καὶ ἑτέροις πολλοῖς (401a1–2) [οὐκ] ἂν εἲη [τὰ] χρήματα (401a2–3)

διαλέγεσϑαι κτλ. ∥ χρήματα

mowa etc. ∥ mienie

Zał.

2.

τῷ διαλέγεσϑαι καὶ τῷ βλάπτειν καὶ ἑτέροις πολλοῖς (401a1–2) χρήσιμά […] ὄντα (401a3)

διαλέγεσϑαι κτλ. ⊆ χρήσιμα

mowa etc. ⊆ użyteczne

Zał.

3.

οὐκ αὖ οὐδ' οὕτως ἐϕαίνετο ἡμῖν ὅτι ποτ' ἔστιν τὰ χρήματα (401a3–4)

χρήσιμα ⊈ χρήματα

użyteczne ⊈ mienie

2., 3., R1.3.6

(Regner)

— „A więc te rzeczy, które właśnie są nam użyteczne, są mieniem, te natomiast, które są bezużyteczne, nie są też mieniem”.

— „Jakże więc, Sokratesie? — wtrącając się powiedział Eryksjasz — Czy nie jest tak, że my posługujemy się jedni względem drugich mową, szkodzeniem i wielu innymi działaniami? Czy te działania miałyby stanowić dla nas mienie? Wszak wydaje się, że one są użyteczne. Jednakże wcale nie w tym widzimy istotę mienia. Niemal bowiem wszyscy się z tym zgadzają, że to, co ma być mieniem, musi być użyteczne. Lecz skoro nie wszystko użyteczne jest mieniem, to które z rzeczy użytecznych są mieniem?”


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.